Thông báo

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 [TUẦN TỪ 05/2/2018 ĐẾN 07/03/2018]
Ngày đăng: 31-01-2018

 

TUẦN TỪ 05/2/2018  ĐẾN 07/03/2018

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI
Ngày đăng: 18-12-2017

Thông báo số 193/TB-CĐCĐHN ngày 15 tháng 12 năm 2017 về việc tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

 

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 07-08-2017

Bắt đầu từ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018: Địa điểm học môn Giáo dục thể chất 3 (Bóng bàn) tại tầng 1 Nhà A1.

KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG DỰ GIỜ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỜ GIẢNG ĐỢT 2 [Hiệu chỉnh ngày 17/02/2017]
Ngày đăng: 23-01-2017

 

 [Hiệu chỉnh ngày 17/02/2017]

 

Kèm theo QĐ số: 495/QĐ-CĐCĐHN ngày 5/10/2016 của Hiệu trưởng trường CĐCĐHN

HẠN MỨC HỌC BỔNG
Ngày đăng: 09-01-2017

 Cố vấn học tập căn cứ hạn mức này để tiến hành họp lớp bình xét thi đua

LỊCH HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC CHO SINH VIÊN KHÓA 11
Ngày đăng: 03-01-2017

Học phần Tiếng Anh 1 và Những NLCB của chủ nghĩa Mác - Lênin

THÔNG BÁO
Ngày đăng: 07-12-2016

 Về việc tổ chức đăng ký học lại các học phần được mở tại học kỳ 2 năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP
Ngày đăng: 21-09-2016

     Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 3 khóa 8, đợt 6 khóa 7, đợt 8 khóa 6 và đợt 11 khóa 5 trình độ Cao đẳng hệ chính quy

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 – 2016 (Bổ sung)
Ngày đăng: 07-09-2016

  TUẦN TỪ 12/9/2016 ĐẾN 18/9/2016

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DI CHUYỂN PHÒNG HỌC
Ngày đăng: 11-08-2016

Căn cứ đơn xin chuyển phòng học của lớp K9-KT1 với lý do học ca chiều, thời tiết nóng

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 9
Hôm nay: 44
Hôm qua: 104
Tổng cộng: 189193

Giới thiệu