THÔNG BÁO

Cách in bảng điểm thi lại trên phần mềm Quản lý đào tạo (Education):

Bước 1: Vào menu Học vụ sinh viên -> Quản lý kết quả học tập -> In bảng điểm kết thúc môn – Tín chỉ

Bước 2: Để in bảng điểm kết thúc môn học chọn nút In -> Tất cả điểm học phần

 

Để in bảng điểm thi lại ta chọn nút In danh sách thi lại -> Tất cả điểm học phần

 

Các tin tức khác:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 10
Hôm nay: 10
Hôm qua: 81
Tổng cộng: 167267

Giới thiệu